Skip to content
Project Management
Via een projectmatige aanpak naar een professionele inkooporganisatie.

Project Management

Via een projectmatige aanpak professionaliseren wij samen met u uw inkooporganisatie. Vanuit uw bedrijfsvisie bouwen wij een inkoopbeleid uit met een passende inkooporganisatie.

Pragmatische inkoopprocessen worden uitgewerkt en we geven concreet vorm aan categorie- en contract management.

Wij kunnen sourcing experts ter beschikking stellen die zowel directe als indirecte inkoopkosten kunnen optimaliseren.

Quick Scan

Tijdens een Quick Scan gaan wij gedurende 1 dag uw inkoopportefeuille en inkoopbeleid onderzoeken.

Via een gestandaardiseerde vragenlijst en korte interviews brengen wij uw inkoopmaturiteit in beeld.

U krijgt zicht op uw voornaamste inkoopuitgaven en per inkoopcategorie bespreken we high level de opportuniteiten en best practices.

De bevindingen en aanbevelingen worden gebundeld in een beknopt rapport dat eventueel verder kan uitgewerkt worden in een volledige spend analyse en inkoopjaarplan.

Spend Analyse

Met een Spend Analyse gaan wij een stap verder en brengen wij uw inkoopuitgaven zeer gedetailleerd in beeld. Vanuit een analyse van uw bestellingen en leveranciersfacturen maken wij een categorie- en leveranciersanalyse. Wij benchmarken uw inkoopbeleid en -organisatie, de inkoopstrategie, de processen, tools, contracten en de inkoopperformance.

U krijgt zicht op uw inkoopmaturiteit en krijgt een stappenplan om te professionaliseren. Verder bekijken we per inkoopcategorie welke strategie er kan gevolgd worden en welke besparingen er nog kunnen gerealiseerd worden.

Alle bevindingen worden gebundeld in een uitgebreid rapport dat de basis vormt voor een concreet toepasbaar inkoopjaarplan.

Back To Top